Skip to: Site menu | Main conten

Norsk Hypertensjonsforening

Norwegian Society of Hypertension

Etablert (established) 1987


Kontaktinformasjon

Adresse:


Norsk Hypertensjonsforening
Michael Hultström
Department of Medical cellbiology
Box 571
751 23 Uppsala
Sweden

Tel:+46 (0)18 471 4378
Mob: +46 (0)707 648454
Fax: +46 (0)18 471 4938


Epost: michael.hultstrom@mcb.uu.se

Konto:
1607.51.15478