Skip to: Site menu | Main conten

Norsk Hypertensjonsforening

Norwegian Society of Hypertension

Etablert (established) 1987


Retningslinjer

- 2013 ESH-ESC Guidelines on Hypertension

- Norsk kortversjon av 2007 retningslinjene fra ESH-ESC