Skip to: Site menu | Main conten

Norsk Hypertensjonsforening

Norwegian Society of Hypertension

Etablert (established) 1987


Styrets sammensetning

Leder og kasserer:
Prof.dr.med. Sverre E. Kjeldsen
sverrkj@online.no

Nestleder:
Overlege, dr.med. Marit Solbu

Styremedlem (tidligere leder):
Ph.D. Tonje A. Aksnes
tonje.aksnes@hotline.no

Styremedlem (tidligere leder):
Prof.dr.med. Eva Gerdts
eva.gerdts@med.uib.no

Sekretær:
Dr.med. Michael Hultström
michael.hultstrom@mcb.uu.se