Categories
ISH

ISH introduces associate membership option at no cost


The International Society of Hypertensjon (ISH) introduces associate membership as a free membership option. It is for anyone with an interest in hypertension and the work of the ISH. Associate members get access to a newly created ISH member portal containing member-only resources and receive all ISH communications direct to their inbox.

Details of all ISH membership options are on the ISH website: https://ish-world.com/join-ish/

Application form: https://members.ish-world.com/register-ish

Categories
PhD course

Call for admission to PhD Program at the University of Padua 

Call for admission to a PhD program in ARterial HYpertension and VAscular Biology (ARHYVAB) at the University of Padua (Italy).

The PhD Course, which is a joint PhD with the University of Rome Sapienza and the University of Pisa, is entirely in English. The deadline is May 13th, 2024.

As well and physicians, applicants with a degree in pharmacy, pharmaceutical chemistry and technology, biotechnologies, biology, bioengineering and other non-medial disciplines are welcome to apply.

Details at https://www.unipd.it/dottorato/dottorati-40-ciclo

Categories
Scientific meeting

The 11th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis

The Eleventh Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis (www.medhyp2024.org) will be organised online on April 25-27, 2024 and is endorsed by the European Society of Hypertension.

Categories
Scientific meeting

Danish Society of Hypertension annual meeting

The annual meeting 2024 will be held on April 26-27, 2024 at Hotel Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør. See the program here. Please send abstracts already now – deadline extended to March 22, 2024.

You can register via the link here.

Categories
ESH annual meeting

33rd ESH annual meeting

The 33rd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Renal Protection (ESH 2024) will be held in Berlin at the Estrel Congress Centre (ECC), on May 31-June 3, 2024. More info can be found on the congress website.

Categories
National Course in Hypertension

Biannual National Course in Hypertension

The biannual national course in hypertension will be held at St. Olavs Hospital, Trondheim from February 1 to February 2 2024. It is a recommended course for fellows in nephrology. Registration can be found here.

Categories
Biannual Winter Meeting

CALL FOR ABSTRACTS – DEADLINE POSTPONED

Norwegian Society of Hypertension Biannual Winter Meeting, Oslo University Hospital, Ullevål, 26.01.23.

Abstract sessions and state-of-the-art lectures.

NEW Abstract deadline 13.01.23; send maximum 1 page to Anne Cecilie Larstorp: uxneld@ous-hf.no

Categories
Biannual Winter Meeting

Call for abstracts

Norwegian Society of Hypertension Biannual Winter Meeting, Oslo University Hospital, Ullevål, January 26 2023. Abstract sessions and state-of-the-art lectures. “Call for abstracts”: Abstract deadline January 6 2023, send maximum 1 page to Anne Cecilie Larstorp: uxneld@ous-hf.no.

Categories
PhD course

Nordic Baltic PhD Course: Hypertension, Diabetes and Cardiovascular Disease

The Nordic Baltic PhD course: Hypertension, Diabetes and Cardiovascular Disease 20-22 April 2022 is now open for registration on the Danish Diabetes Academy webpage.

The course is for PhD students from Denmark, Sweden, Norway, Finland, Poland and Baltic countries working with hypertension, diabetes or cardiovascular disease who submit an abstract (<300 words) on their PhD project or their research results together with a short motivation letter (<100 words).

Accommodation for two nights and catering during the course are included in the participation fee of 400 Euro.

Deadline for submission of abstracts: 2 January 2022

Categories
RDN

Norsk Hypertensjonsforening – vurdering av RDN

Se editorial review i Blood Pressure.

Hva er den kliniske fordelen?

Reduksjonen i systolisk BP på ca. 6 mmHg rapportert i de nye studiene tilsvarer effekten av ett antihypertensivt legemiddel. Som vist i RADIANCE-HTN SOLO kan det være respondere og ikke-respondere, og noen pasientundergrupper kan ha mer nytte enn andre. I så måte skiller RDN seg ikke fra et antihypertensivt medikament, da BP-responsen på et nytt BP- senkende stoff kan være uforutsigbart. Imidlertid er prosentandelen av tidligere ubehandlede hypertensive pasienter som når mål BP med RDN fortsatt ukjent, og et flertall av pasientene trenger fortsatt antihypertensive legemidler for å oppnå terapeutiske mål.

Videre forskning er nødvendig for å identifisere pasienter som mest sannsynlig vil ha nytte av RDN. En nylig analyse av HTN-OFF MED-studien fant reduksjoner på ~ 10 mmHg for kontor SBP og ~ 6 mmHg for ambulatorisk SBP hos pasienter med baseline hjertefrekvens ≥70 slag/min, men ingen blodtrykkssenkede effekter hos pasienter med hjertefrekvens i hvile <70 slag/min. Videre forskning må også bekrefte en vedvarende langsiktig BP-senkende effekt av RDN, noe som deretter kan gjøre prosedyren kostnadseffektiv, i det minste for tilsynelatende TRH («treatment resistent hypertension»). Langsiktig sikkerhet utover de første 6 månedene etter prosedyren må også etableres. For tiden har vi 3 års sikkerhetsdata fra Global SIMPLICITY Registry og 7 års sikkerhetsdata fra Oslo RDN-studien som tyder på upåvirket nyrefunksjon.

Viktigst av alt, fremtidig forskning må vise at BP-reduksjon etter RDN beskytter hjernen, hjertet, nyrene og store arterier og senker kardiovaskulær sykelighet og dødelighet.

Vurdering ved Norsk Hypertensjonsforening:
1. Selv om meta-analyser av de 10 første randomiserte og kontrollerte (RCTs) studiene av

RDN ikke viste blodtrykkssenkende effekt av RDN, har de siste 5 RCTs vist konsistente funn med reduksjon i blodtrykket på ca. 6 mmHg systolisk og 4 mmHg diastolisk, svarende til ett blodtrykkssenkende medikament (publisert i Lancet 2017- 2021). Disse 2. generasjons studiene har fulgt protokoller til dels betydelig forskjellige fra de første 10 RCTs og det kan aksepteres at de ikke slås sammen med de første 10 RCTs i kontinuerlige meta-analyser.

2. Subgruppe-analyse i én av disse studiene viser noe bedre BT senkende effekt hos pasienter med hvile puls ≥70 slag/min, men ikke effekt hos pasienter med lavere hvilepuls. Det trengs videre omfattende forskning for å identifisere de pasienter som har potensiale til å respondere. RDN er en invasiv og til dels kostbar prosedyre, og man må derfor erverve langt bedre kunnskap om hvem som vil ha nytte av behandlingen før den gjennomføres.

3. For øyeblikket har man derfor et optimistisk syn på at RDN kan utvikles videre og i fremtiden potensielt bli et behandlingstilbud for selekterte pasienter med hypertensjon, uavhengig av alvorlighetsgraden av hypertensjon.

4. Norsk hypertensjonsforening støtter derfor fortsatt forskning for å utvikle RDN til et potensielt behandlingstilbud. Pasienter bør delta i prospektive og randomiserte studier som potensielt kan avklare videre progresjon. Universitetssentra i Tromsø, Bergen og Oslo har til dels kompetanse, men uavhengig av tidligere erfaring, også klart interesse av å delta i pågående og fremtidig forskning.

5. Norsk Hypertensjonsforening støtter derimot ikke RDN som et tilbud i daglig behandling av hypertensjon.

6. Norsk Hypertensjonsforening har en sterkt formening om at RDN kun skal utføres på universitetssykehus som er klassifisert som «European Excellence Center» innen hypertensjon (de nevnte universitetssykehusene). RDN har ingen plass i behandling av hypertensjon utenfor godkjente protokoller eller i det private helsevesenet i Norge.

7. Norsk Hypertensjonsforening har også det standpunkt at ett senter i Norge bør inneha løpende kompetanse til å utføre RDN som et samarbeid mellom det offentlige helsevesen og industri som sponser RDN og delfinansierer prosedyren (for eksempel dekker kostnader til kateter og impulsgenerator). Pasienter som tilbys RDN i slik sammenheng («last resource») kan ikke delta i vitenskapelige protokoller men bør følges i et register.