About us

Medlemsskap i Norsk hypertensjonsforening er åpent for leger/forskere med interesse for hypertensjon og hypertensjonsforskning. Ønsker du å bli medlem i Norsk hypertensjonsforening, så send en kort, skriftlig søknad (e-post med CV i vedlegg) til foreningens sekretær. Medlemsskap koster NOK 100  pr. år. Medlemsavgiften betales uoppfordret innen 1. april hvert år til bankkonto 1607.51.15478.

Address
Norsk Hypertensjonsforening
c/o Anne Cecilie Larstorp
Oslo universitetssykehus
Oslo, Norge

E-mail us

Telephone
+47 95239315

President
Hans-Peter Marti
E-mail

Vice-president
Marit D. Solbu
E-mail

Past president
Eva Gerdts
E-mail

Treasurer
Sverre E. Kjeldsen 
E-mail

Secretary
Anne Cecilie Larstorp
E-mail