About us

Address
Norsk Hypertensjonsforening
c/o Anne Cecilie Larstorp
Oslo universitetssykehus
Oslo, Norge

E-mail us

Telephone
+47 95239315

President
Hans-Peter Marti
E-mail

Vice-president
Marit D. Solbu
E-mail

Past president
Eva Gerdts
E-mail

Treasurer
Sverre E. Kjeldsen 
E-mail

Secretary
Anne Cecilie Larstorp
E-mail