Guidelines

2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension

Helsedirektoratet: Kartlegging av hypertensjon ved forebygging av hjerte- og karsykdom