Guidelines

2018 ESC/ESH Clinical Practice Guidelines for the Management of Arterial Hypertension

Helsedirektoratet: Kartlegging av hypertensjon ved forebygging av hjerte- og karsykdom